Geert Jan Oosterhuis gedecoreerd

 27 april 2022

Actieve VVDer Geert-Jan Oosterhuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Afgelopen dinsdag speldde de Burgemeester namens Zijne Majesteit de onderscheiding op.

Naast zijn vele jaren als actief lid voor de VVD in Bronckhorst als raadslid en commissielid is/was Geert-Jan ook op andere terreinen zeer actief.

Op zijn lijst staan o.a. 

Bestuurslid Buurtplein/buurtbemiddeling; Procesbegeleider Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen in Gelderland; Vrijwilliger opvang Hulphond; Vrijwilliger IVN; Vrijwilliger Schutterij Eendracht maakt Macht Hengelo.
Daarnaast is deze vrijwillige "duizendpoot" ook vaak te vinden op het wad als Wadloopgids St. Wadloopcentrum Pieterburen.

Kortom een meer dan verdiende koninklijke waardering!