Kandidaatsstellingscommissie aan het werk.

 14 oktober 2021

Namens het Netwerkbestuur is de Kandidaatsstellingscommissie aan het werk gegaan ter voorbereiding van de definitieve selectie van kandidaten en de volgorde op de lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

De commissie bestaat uit:

  • Judith Thielen, lid VVD fractie Tweede Kamer.
  • Frederik Peters, Fractievoorzitter VVD Provinciale Staten van Gelderland.
  • Ton van Linder, oud-fractievoorzitter VVD Gemeente Bronckhorst.

De commissie voert gesprekken met de mensen op de groslijst en adviseert daarop aan het netwerkbestuur en de ledenvergadering over de samenstelling van de definitieve kandidatenlijst ter vaststelling tijdens ALV3 op 17 november