Nieuwjaarsbijeenkomst VVD Bronckhorst

  1 februari 2019

Op 18 januari werd een bijeenkomst gehouden in Hotel Bakker te Vorden voor de VVDers in Bronckhorst. De fractievoorzitter en de wethouder blikten terug en vooruit op de vorming van en de plannen van de coalitie. VVD speerpunten voor deze raadsperiode werden gepresenteerd. Diverse leden gaven gehoor aan de oproep om mee te willen denken aan oplossingen voor efficienter afvalbeleid en de energietransitie in Bronckhorst.

Op 18 januari werd een bijeenkomst gehouden in Hotel Bakker te Vorden voor de VVDers in Bronckhorst. Door fractievoorzitter Ton van Linder werd terug geblikt op de gemeenteraadsverkiezingen en de strategie bij en de vorming van de coalitie met Gemeentebelangen en GroenLinks. Ton toonde zich zeer tevreden met de flinke inbreng van de VVD in het proces en het gezamenlijke programma. Wethouder Willem Buunk ging vervolgens in op het Coalitie plan dat in december door de Raad is goedgekeurd. Hij benadrukte dat het plan de grote lijnen weergeeft om daarmee ruimte te laten voor dialoog en inbreng van zowel inwoners als industriele en argrarische ondernemers en andere belangengroepen. Sommige oppositiepartijen wisten hier niet goed raad mee tijdens bleek tijdens de Raadsbesprekingen. Vervolgens lichtte Perry van Lochem de speerpunten toe voor de VVD in deze Raadsperiode.

  • Duurzaamheid - een efficient en klantvriendelijk afvalbeleid
                            - optimale realistische energiemix 
  • Woon en Leefomgeving - wonen naar wens in de gehele gemeente Bronckhorst
  • Ondernemerschap - ruimte voor ontwikkelingen in de maak-industrie, voor boeren en toerisme door bereikbaarheid, digitale ontsluiting, huisvesting en profilering.
  • Inclusieve Samenleving - Goede sociale voorzieningen voor inwoners die het nodig hebben.
  • Dienstbare Overheid - duidelijkheid en steun voor burgers en initiatiefnemers welk traject doorlopen moet worden door snel, helder en resultaatgericht te werken.

Er werd opgeroepen om mee te denken hoe de VVD deze speerpunten verder vorm kan geven. In eerste instantie werden geinteresseerden gevraagd voor de onderwerpen Afval en Energietransitie, die binnen afzienbare tijd op de raadsagenda verschijnen. Diverse leden toonden hun belangstelling om hierover van gedachten te wisselen. Binnenkort worden zij uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst.

Ook overige belangstellenden, die niet bij de bijeenkomst aanwezig waren zijn van harte welkom om bij te dragen. Neem hiervoor contact op met Erik Nijhoff (06 57560097).