ALV

  9 februari 2022 - Digitaal

Op de komende ALV wordt de begroting 2022 voorgelegd ter goedkeuring. Aanvang 20:00h

De link voor deelname aan de vergadering is op 24 januari aan de leden toegezonden