ALV-1 Kaderstellend Advies Gemeenteraadsverkiezing 2022

 19 mei 2021 - digitaal

Op 19 mei a.s. aanvang 20:00h vindt digitaal ALV-1 plaats. Deze vergadering is een belangrijke stap op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Het zgn kaderstellend advies dient te worden vastgesteld. Hierin worden regels vastgesteld met betrekking tot de kandidaatstelling en de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het concept ter amendering/goedkeuring door de vergadering wordt met de officiele convocatie toegezonden.