ALV-2 Vaststellen verkiezingsprogramma

 13 oktober 2021 - n.t.b.

In deze vergadering worden de verkiezingsprogramma's van de 4 gemeenten vastgesteld. Tevens worden de voorlopige groslijsten vastgesteld van leden die zich gemeld hebben om kandidaat te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.