ALV-3 Vaststellen definitieve kandidatenlijst

 17 november 2021 - n.t.b.

Per gemeente zal een  kandidaatstellingscommissie een voorstel doen op basis van de voorlopige groslijst voor de definitieve lijst van kandidaten. De ALV bespreekt het voorstel van de kandidaatstellingscommissie deze vergadering en stelt met eventuele wijzigingen de definitieve lijst van kandidaten vast.