ALV VVD De Graafschap

 11 mei 2022 - Hotel Bakker in Vorden

Aanvang van de ALV is 20:00h. Inloop vanaf 19:30h.

Op deze ALV zal de financiële afsluiting vasn 2021 aan de orde komen.