ALV3

  8 december 2021 - Digitaal. Aanvang 19:00h

ALV3, waarin de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van Bronckhorst van16 maart 2022 door de VVD Bronckhorst ledenvergadering wordt vastgesteld zal digitaal plaatsvinden op 8 december 2021.
De vergaderlink zal binnenkort per email worden toegezonden.