Bijeenkomst VVD Bronckhorst

 25 november 2019 - Cafe-Restaurant "Den Bremer" in Toldijk.

Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief van begin oktober, nodigt de Lokale Bestuurscommissie Bronckhorst van VVD Netwerk De Graafschap U van harte uit voor een borrel op maandag 25 november om 20:00h in Cafe Restaurant Den Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we Ton van Linder als fractievoorzitter uitzwaaien, kunt U kennismaken met zijn opvolger, Perry van Lochem en vanzelfsprekend de overige fractieleden ontmoeten.

We willen graag het contact tussen de VVD leden in Bronckhorst versterken zodat onze afvaardiging in de gemeenteraad, de fractie, beter ge-informeerd is wat er onder de VVDers en geestverwanten leeft en wat de VVDers van de fractie verwachten. Hiertoe stellen we voor om tijdens de borrel in gemoedelijke sfeer van gedachten te wisselen met andere VVDers over een vrij te kiezen onderwerp dat de Gemeente Bronckhorst aangaat. Hierbij denken we aan onderwerpen als bijvoorbeeld woonbeleid, onderwijs, zorg, veiligheid, emissie problematiek, omgevingswet, energietransitie, afval, maar ook de zichtbaarheid van de fractie en het liberale geluid in Bronckhorst. Bij binnenkomst kunt U aangeven welke onderwerpen U op de agenda zou willen zien. Op basis daarvan zullen we tafels samenstellen om een onderwerp onder het genot van een glas  te bespreken.

Naast VVDers zijn ook andere liberale denkers van harte welkom. Mocht U iemand weten, breng hem/haar gerust mee.

Wij hopen U allen op 25 november te mogen begroeten,