Politiek Cafe Halle

 14 maart 2018 - Heidehuus, Halle-Heide

In het politiek Cafe in het Heidehuus, Halle-Heideweg 22, Halle-Heide, aanvang 20:00h, wordt over de volgende onderwerpen gedebateerd:

1         Land en tuinbouw; natuurbeheer en milieu. : energie neutrale veeteelt en landbouw, biogas, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en windmolens. Sprekers: V.V.D., Groen Links, C.D.A.

2         Woningbouw Plattelandsgebied: ter voorkoming van vergrijzing buitengebied: Het scheppen van mogelijkheden om in bestaande woningen (boerderijen) een 2e of 3e woning mogelijk te maken. Ook  i.v.m  het zo lang mogelijk  thuis blijven wonen van ouderen. Sprekers: P.v.d.A., S.G.P., G.B.B.

3         Veiligheid:  fietspaden langs drukke wegen. Onderhoud van de zijkanten van de wegen die vaak door het zware werkverkeer verzakken. Sprekers: D 66, Groen Links, P.v.d.A.

4         Faciliteren en stimuleren van ondernemingen in het buitengebied: verruiming mogelijkheden voor bestemmingsplannen Sprekers: S.G.P., G.B.B., V.V.D.

5         Voorzieningen  in het buitengebied: glasvezelnet en zorg. Betaalbaarheid, subsidie mogelijkheid voor diegene die de € 1600,- niet kunnen  opbrengen. Sprekers: D66, C.D.A., V.V.D.