Werkbezoek De Marke

 25 september 2020 - Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo

Op vrijdagmiddag 25 september a.s. is een werkbezoek gepland op agro-innovatiecentrum de Marke in Hengelo Gld.

Wilt u hierbij zijn of wilt u op een andere manier met ons in gesprek over dit onderwerp?

Laat het ons weten via de mail aan thea_lusink@hotmail.com of bel 06-12375209.

Na een rondleiding op het innovatiecentrum gaan we in gesprek met boeren en ondernemers in de agrosector, over het boerenbedrijf van de toekomst.

Twee thema’s staan centraal:

-       Kringlooplandbouw: Waar staan we nu? Wat is de opgave?

-       Welke verdienmodellen en innovaties zijn er voor een veilige voedselproductie?

Vanwege de Coronamaatregelen is dit werkbezoek kleinschalig van aard.

Voor toelichting en programma klik hier nl_NL: Werkbezoek De Marke