Annemarie van der Houwen

Annemarie van der Houwen is in Zutphen geboren en woont al vanaf haar 9e in Vorden. Ze voelt zich een echte Bronckhorster. Ze kom uit wat ze zelf typeert als “een echt VVD-gezin”: werken voor je boterham, sparen voor dingen die je wilt hebben, kansen zien en pakken en niet wanhopen als het eens tegenzit. Na de middelbare school is ze gaan werken bij het kantongerecht Zutphen. De organisatie is ondertussen veranderd in Rechtbank Gelderland, maar ze werkt daar nog steeds, inmiddels als juridisch medewerker. Annemarie vindt zich een buitenmens. Als ze niet op haar paard door de bossen rijdt, dan is ze aan het wandelen of, in de winter, aan het schaatsen. Wat dat betreft biedt Bronckhorst alles.

Wat voor VVD’er ben je eigenlijk?

Nu ik er over nadenk... ik sta open voor de mening van anderen. In die zin ben ik wel een polderaar. Ik kijk vooral naar welk doel we willen realiseren, ook al hebben we, ieder vanuit eigen idealisme, verschillende uitgangspunten. De wegen er naartoe kunnen dan wel verschillen. Ik stop dan niet veel energie in die verschillen maar zoek de overeenkomsten, probeer samen te werken, maar blijf mijn doel voor ogen houden. Dat is voor mij “liberaal zijn”.

Je staat als hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst. Hoe kwam dat op je over?

Ik schrok, want dat ik vond dat best heftig. Toen dacht ik ook: “Nu wordt het echt”. Ik had het niet verwacht, omdat ik pas kort actief met politiek bezig ben. Ik hoop dat ik die verantwoordelijkheid waar kan maken. Ik ben er ook wel een beetje trots op, dat de selectie-commissie in mij een goed kandidaat raadslid voor de VVD ziet. Ik vertrouw er op dat anderen met meer ervaring mij dit wel gunnen. De partij en de kiezers mogen nu ook iets van mij verwachten. Ik ga mijn best doen dat voor Bronckhorst waar te maken. Er komen vast wel wat spannende leermomenten. Maar je bent nooit uitgeleerd.

De VVD gaat met vijf speerpunten de verkiezingen in. Welke twee spreken jou het meest?

Bronckhorst als “Poort van de Achterhoek”. In deze gemeente is veel bedrijvigheid, hi-tech industrie, werkgelegenheid in andere sectoren, ruimte met groen voor toeristen en het is een fijne plek om te wonen. Ik vind dat het hoog tijd wordt om onze gemeente steviger op de kaart te zetten. Dat vraagt niet alleen om profilering naar het westen, maar naar alle richtingen. En zowel naar bedrijven als naar toeristen. Wat heeft Bronckhorst te bieden? Het antwoord op die vraag moet in een wijde omtrek duidelijk zijn. We gaan mooie dingen doen.

Mij spreekt ook de ambitie aan om te zorgen voor een “dienstbaar gemeentebestuur”. Mijn visie is een gemeente die burgers helpt, ondersteunt bij initiatieven en niet denkt vanuit regelgeving en bezwaren. Daar ga ik me voor inzetten. Laat de inwoners en ondernemers maar gaan! Niet betuttelen als ze met initiatieven komen. Denk met ze mee, geef ze ruimte. Dan krijgen mensen vertrouwen in de gemeente. Een gemeente moet open en transparant zijn: maak helder waarom dingen wel of niet kunnen, wees duidelijk. Dat kan echt veel beter. Ook de snelheid van reageren. Alles kan vlotter als je het goed organiseert.

Je wordt gekozen om de belangen van de mensen uit heel Bronckhorst te behartigen, maar welke zaken spelen het sterkst in jouw woonplaats Vorden? En wat moet de gemeente daar aan doen?

Dat vind ik een moeilijke vraag, want wat hier speelt, speelt eigenlijk in alle kernen van Bronckhorst. Belangrijk is het behouden van winkels, de kleine speciaalzaken, zeg maar de middenstand. De panden zijn redelijk gevuld maar de opkomst van winkelen via internet speelt natuurlijk mee. Met de horeca gaat het behoorlijk goed. Niet alleen winkels en horeca zijn belangrijk, ook bewoners in het centrum zorgen voor de levendigheid, anders is het centrum ’s avonds na zes uur uitgestorven. Er staat nu veel kantoorruimte leeg boven de winkels, maak daar wooneenheden van denk ik dan. Desnoods voor een beperkte periode. Laten we er bijvoorbeeld voor zorgen dat jongeren daar kunnen starten, zodat ze gelegenheid krijgen op zichzelf te wonen en om zich heen te kijken voor een volgende stap. Dan kunnen alle jongeren die dat willen in Vorden en in de andere kernen van Bronckhorst blijven wonen.

Dan de verbindingen, de bereikbaarheid. De spoorverbinding in Vorden is goed en buslijnen die Bronckhorst doorkruisen sluiten daar goed op aan. Dat zie ik als de ruggengraat waar nieuwe vormen van vraag-gestuurd openbaar vervoer bij aan kunnen haken. Daar moeten de hoofdwegen dan wel beter voor onderhouden worden en beter ingericht. Bijvoorbeeld de weg naar Lochem. Die is zo geblokkeerd. Ik sprak iemand die zei: “Die betonblokken zie je ’s nachts of bij slecht weer nauwelijks; vreselijk gevaarlijk”. Of de route naar Doetinchem. Ik geloof dat ik wel 15 rotondes over moet worstelen voor ik op de A18 ben. Naar Zutphen gaat het beter, maar in Zutphen zelf....

Wat wil je nog kwijt met het oog op de verkiezingen?

Ik wil nog wel iets zeggen over de toon waarop mensen spreken in de politiek en over de politiek. Mensen schoppen zo makkelijk aan tegen de overheid, tegen de regering, tegen de gemeente. Ik wil tegen die mensen graag zeggen: laten we er samen aan werken om dat om te buigen. Ik ga me daar als gemeenteraadslid voor inzetten.

Wat zou je daarvoor willen veranderen?

Er zijn natuurlijk wel spreekuren van de fracties en van de burgemeester en de wethouders. En er wordt gecommuniceerd via de krant en de website. Dat is goed, daar moet de gemeente zeker mee doorgaan. Maar bijvoorbeeld het inspreken, 5 minuten in de raadsvergadering, en dan mensen afkappen... Dat wekt irritatie op. Dat moet een andere vorm krijgen. Inwoners en belanghebbenden moeten in de voorbereiding ruim de tijd krijgen voor hun verhaal en er moet tijd zijn om vragen te stellen. Ik vind dat we straks als gemeentebestuur en als gemeenteraad moeten laten zien dat we er voor de mensen zijn, dat er naar hen geluisterd wordt, dat we goede ideeën overnemen en dat we duidelijk moeten aangeven als wensen niet uitgevoerd kunnen worden.

Eigenlijk is er maar één ding belangrijk: heldere politiek en daar wil ik als VVD’er graag mijn steentje aanbijdragen.