Perry van Lochem, 47 jaar oud, woont sinds 5 jaar in Hummelo. Meer ruimte, rust, het sociale leven, het noaberschap en een betaalbare vrijstaande woning, waren redenen om Dieren te verlaten en naar de gemeente Bronckhorst te verhuizen. Perry is een buitenmens en is regelmatig op de golfbaan van de Keppelse Golfclub te vinden. Daarnaast gaat hij graag op pad met de band Move Your Mind om de muzikanten van een goed geluid te voorzien.

Perry is nog maar relatief kort actief in de politiek. Eind 2016 heeft hij de cursus Politiek actief gevolgd en in aansluiting daarop een politieke stage gelopen bij het CDA en de VVD. De ideologieën en de mensen van de VVD hebben hem gegrepen. Sinds maart 2017 was hij commissielid van de VVD-fractie, sinds september 2019 de nieuwe fractievoorzitter.

Wat waren de verwachtingen en hoe ziet de werkelijkheid eruit?

Mijn verwachtingen waren dat ik samen met de fractie het standpunt van de VVD mocht bepalen van de onderwerpen die in de raad behandeld zouden worden. En die verwachting is helemaal uitgekomen. Het volop mee mogen meepraten en meebeslissen is voor 100% waarheid geworden.
Van de grote diversiteit aan onderwerpen is er één die bijzonder veel indruk heeft gemaakt en die mij zeer is bijgebleven. De behandeling van het wel of niet toestaan van een motorcrossbaan in de buurtschap Delden. Dat hele proces, de belangen van de inwoners, hoe het de mensen persoonlijk heeft geraakt en dat er uiteindelijk, naar mijn gevoel, alleen maar verliezers zijn staat in mijn geheugen gegrift en zal ik niet snel vergeten.

Je bent nu fractievoorzitter. Wat zou je graag willen veranderen in het functioneren van de raad?

Naar mijn mening moet de raad meer in discussie met elkaar. Nu lijkt het erop dat ieder voorstel van het college al volledig door de coalitie gedragen en ondersteund wordt. Dat alles al in kannen en kruiken is en dat het college dus uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt. Ik hoop op meer levendigheid, op lef bij de coalitiepartijen om “hun” wethouders ook op scherp te zetten, zodat het interessanter wordt om te volgen. De raad besluit uiteindelijk en niet het  college.

Aan wat voor type raad hebben de inwoners van Bronckhorst behoefte?

Ik denk dat de burgers een gemeenteraad willen die er echt voor hen is en naar hen luistert. Een raad en een college dat open staat voor initiatieven, uitnodigend optreedt en opereert met lef. Niet een gemeente die denkt te weten wat de burgers willen en naar eigen goeddunken handelt. De inwoners hebben behoefte aan een gemeente die werkt en denkt vanuit de leefwereld van de bewoners en ondernemers, die snel en gemotiveerd een reactie geeft. Die klachten serieus neemt en daar ook werkelijk wat aan doet en van leert.
Als voorbeeld van een niet luisterende gemeente noem ik de soap zoals die nu draait rondom de bibliotheek in Zelhem.

Wat zijn jouw persoonlijke thema’s waar je je voor wilt inzetten als raadslid?

Mijn persoonlijke thema’s zijn de woonvisie, het verkeer en openbaar vervoer, veiligheid en milieu. Bronckhorst is een ruimte-gemeente en daar moet meer op ingestoken worden. Als er weer en bevolkingsgroei komt, komt er inherent meer verkeer. Dat moet in goede banen geleid worden. Openbaar vervoer is onmisbaar voor onder andere woon-werk verkeer en de schoolgaande jeugd. Om een fijne gemeente te blijven moeten de inwoners zich veilig voelen en kunnen wonen in een schone omgeving. Je ziet, thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ik wil meer in gesprek met de burgers van onze gemeente. Daarnaast denk ik dat de VVD echt iets aan de krimp wil doen door ruimte te geven om huizen te bouwen waar ouderen en jongeren op zitten te wachten. Dat is goed om de krimp tegen te gaan en om de voorzieningen in alle kernen op peil te houden.