Ton van Linder

Ton, Brabander van geboorte, heeft lange tijd in Zevenaar gewoond en gewerkt. Naast en na zijn baan als leraar aardrijkskunde heeft hij een prachtige carrière in de (internationale) handbalwereld opgebouwd. Hij was bondscoach en technisch directeur van de bond. Nog steeds  is  handbal zijn  grote passie.

Toen Ton kwam wonen in het buitengebied van Baak begon ook zijn politieke carrière. Hij werd voorzitter van de toenmalige VVD afdeling in Steenderen. Sindsdien is hij altijd politiek actief geweest. Nu gaat hij op als lijsttrekker voor zijn tweede termijn als raadslid.

Van waar die belangstelling voor de gemeentepolitiek?
Ik ben iemand die zich graag ergens mee bemoeit als ik denk dat er iets verbeterd kan worden. Als je in je gemeente iets wilt verbeteren dan moet je invloed hebben en dan moet je de gemeentepolitiek in. Het is veel werk, maar het is ook hartstikke leuk.

Waarom lijsttrekker?
Ik ben iemand -en dat komt uit de sport- die doelen wil bereiken. En in de politiek zijn mijn doelen nog niet bereikt. Want we zitten niet in de coalitie. In de coalitie kun je pas echt invloed uitoefenen op wat in de gemeente gebeurt. Als we in de coalitie komen en onze wensen worden gerealiseerd, dan vind ik dat mijn doel bereikt is.

Wat staat er voor jou met stip op 1 om bereikt te willen hebben in 2022?
Een van onze acties is een actief welkomstbeleid. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste. Want een actief welkomstbeleid betekent dat we ervoor moeten zorgen dat Bronckhorst een fijne, veilige plek om te wonen is, dat we ervoor moeten zorgen dat het voor ondernemers een goed vestigingsklimaat biedt. Brockhorst moet zich profileren als Poort van de Achterhoek.

Met stip op 2 staat voor mij een dienstbaar gemeentebestuur. Dat lijkt misschien niet zo concreet voor onze inwoners, maar de manier waarop de gemeente bestuurd wordt moet volgens mij essentieel anders! Op dit moment mogen inwoners en ondernemers eigenlijk alleen meepraten over plannen die al uitgewerkt zijn. Ik heb me zo geërgerd aan de manier waarop de gemeente het beleid rondom de vitale kernen maakt. Iedereen mag meepraten over de invulling van de kernen, maar ondertussen heeft het gemeentebestuur een besluit genomen waarmee alle ruimtelijke ontwikkelingen op slot zijn gezet.

Hoe zit het ideale Bronckhorst er voor jou uit? Je mag dromen…
Bronckhorst is eigenlijk al een hele mooie streek waar mensen fan van zijn. Mijn ideaal is dat alle inwoners en ondernemers ook fan zijn van onze gemeente. Dat betekent namelijk ook dat zij in al hun activiteiten en gesprekken Bronckhorst als een fantastische gemeente op de kaart zetten. Hoe dat ideale plaatje er uit ziet bepalen mensen zelf. De gemeente heeft een faciliterende rol. Dat is mijn ideaal van verbindend werken. Samen wordt het dan ònze mooie gemeente Bronckhorst.

Welke persoonlijke eigenschappen zijn voor jou belangrijk in de politiek?
Ik kan goed relativeren. Ik kijk goed naar wat haalbaar is. Dat is in de politiek belangrijk om iets voor onze kiezers voor elkaar te krijgen. Ik heb in de sport geleerd wat mijn verbindende kwaliteiten zijn. Ik geef in de fractie iedereen de ruimte om zijn of haar eigen rol te pakken en tegelijkertijd samen dingen voor elkaar te krijgen. Zo zoek ik ook de verbinding met de fracties van andere politieke partijen en met organisaties in de gemeente. Vanuit een respect voor ieders waarden- en standpunten.

Ik moet toegeven dat dat ook wel eens lastig voor mij is, want ik ben redelijk eigenwijs. Dat is een slechte eigenschap van mij. Dat komt ook weer uit de sport, omdat ik er moeilijk tegen kan als ik er uiteindelijk niet in slaag dat te bereiken wat ik als doel heb gesteld. Maar, net als in de topsport, moet je  in de politiek  realistisch zijn.

Is er naast de politiek nog tijd voor je andere liefhebberij, de sport?
Het gemeentewerk scoort heel hoog bij mij. Maar mijn hobby, mijn sport, scoort nog steeds hoger. Momenteel is mijn streven om het Nederlandse beachhandbal  internationaal op de kaart te zetten. Net als in volleybal is de beach variant handbal  heel groot aan het worden. Het vraagt  snel,  spectaculair en verrassend spel. Prachtig!