Nieuwsbrief VVD Bronckhorst 1-2019

Hieronder kunt U de eerste nieuwsbrief van de VVD Bronckhorst downloaden. De Nieuwsbrief wordt tevens via email aan alle VVD leden in Bronckhorst gezonden.
De bedoeling is om enige malen per jaar de leden op de hoogte te brengen van het Denken en Doen van de VVD in Bronckhorst.

In deze editie vindt U:

  • wat de eind vorig jaar samengestelde bestuurscommissie VVD Bronckhorst zich ten doel heeft gesteld
  • de speerpunten van de VVD uit het programmaplan van het College en de "hot items" voor de gemeenteraad.
  • informatie over de Bronchorster VVD kandidaten voor de Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen
  • oproep voor deelnemers aan de Denktank voor afvalbeleid in Bronckhorst
  • oproep aan leden om zitting te nemen in de bestuurscommissie of het bestuur van het Netwerk De Graafschap.
Download NIEUWSBRIEF VVD BRONCKHORST 1-2019.pdf