Aan het einde van een jaar is het gebruikelijk om terug maar ook vooruit te blikken. Te meer nu door de corona pandemie persoonlijk contact tijdens bijeenkomsten en vergaderingen niet mogelijk was en naar het zich laat aanzien voorlopig ook niet zal zijn.

In deze nieuwsbrief wordt een kort overzicht gegeven van de standpunten van de VVD bij voornaamste politieke agendapunten van 2020 in "Uit de Fractie”.

Op het bestuurlijk vlak zijn er diverse ontwikkelingen geweest, zowel in de Lokale Commissie als in het Lokale Netwerk. In “Van het Bestuur” leest U hier meer over.

Wederom is er een oproep, in het bijzonder aan de jongeren, om bij te dragen aan het goed functioneren van de partij in Bronckhorst door een rol in het netwerk, de lokale commissie of ter ondersteuning van de fractie op zich te nemen.
Met de verkiezingen in aantocht, in maart 2021 voor de Tweede Kamer en het jaar daarop voor de Gemeenteraad, is inbreng en hulp onontbeerlijk voor een goed resultaat.

Aandacht is er ook voor Erik Haverkort, onze eigen kandidaat uit Netwerk De Graafschap voor de Tweede Kamer. Erik staat op een kansrijke 40e plaats op de voorlopige kandidatenlijst.

Heeft U naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen over het staan en gaan van VVD Bronckhorst dan horen wij dat graag.

Download NIEUWSBRIEF VVD BRONCKHORST 1-2020.pdf