Boeren die kiezen voor natuurvriendelijke landbouw krijgen actieve steun.

Wat zegt de VVD hierop

Alle boeren en ondernemers verdienen steun om hun ambities te realiseren.

Boeren in onze gemeente weten zelf het best hoe zij schaalvergroting en vernieuwing kunnen realiseren met respect voor het landschap en met gevoel voor dieren welzijn. Zij staan in verbinding met de lokale gemeenschap. Met lokale mestverwerking, zonnepanelen, biogas installaties en andere concepten kunnen agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering circulair maken.

Wij passen de bestemmingsplannen aan als dat nodig is om binnen het bouwblok deze bedrijvigheid mogelijk te maken.