Voor een gezonde toekomst kunnen we in brockhorst niet zonder windmolens

Wat zegt de VVD hierop

Voor alle nieuwe vormen van energie opwekking zijn aanpassingen nodig in netwerken en zijn er gevolgen voor het landschap. 

Wij bepalen niet vooraf of dat met windmolens moet. Wij laten de keuze aan lokale initiatieven waarbij ondernemers en bewoners samenwerken aan energie opwekking. Voor een goede lokale inbedding zien wij graag dat de opbrengst van energie opwekking ook ten goede komt aan de mensen die lokaal met de gevolgen te maken hebben. Dat lukt het best als omwonenden mee investeren.