18 Juli gemeenteraadsvergadering

  4 juli 2019

18 juli a.s. is de laatste vergadering voor het vakantiereces van de Gemeenteraad.
Belangrijke zaken komen daar aan de orde, zoals:

- het beleidskader Sociaal Domein;
- lokale woonagenda.

Speerpunten voor de VVD, waarbij wij de burgers en ondernemers van Bronckhorst centraal stellen.

We staan ervoor dat iedereen moet kunnen meedoen. De zorgvraag staat centraal, de kwaliteit moet voorop staan, wij gaan voor het best passend resultaat. Natuurlijk moeten we hierbij oog hebben voor de grote financiele druk die op het sociaal domein ligt en zullen we het transformatieproces zeer zorgvuldig moeten aangaan.

Bij zorg en welzijn hoort ook goed wonen in Bronckhorst. Voor de VVD betekent dit meebewegen met de ontwikkelingen en ruimte bieden, zodat het voor iedereen aantrekkelijk is om in Bronckhorst te wonen, werken en recreëren. De gepresenteerde lokale woonagenda geeft onze inwoners meer mogelijkheden om aan hun wensen en behoeften te kunnen voldoen.

Misschien zien wij u bij deze interessante raadsvergadering. Daar zullen wij inhoudelijk meer ingaan op deze belangrijke thema’s.

Wilt u meepraten?

Dinsdag 9 juli houdt de VVD haar vaste inloopavond voor alle inwoners van Bronckhorst, van 19.00 – 20.30 uur, gemeentehuis. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Wij wensen u allen alvast een mooie vakantie!