Achterhoek Raad

 17 april 2019

Sinds een klein jaar is in de Achterhoek een nieuwe samenwerking ontstaan, De Achterhoek Raad, waaraan alle politieke partijen van de deelnemende gemeenten zitting hebben, met een evenredige stemkracht. Een vernieuwde samenwerking was hard nodig, gezien de ontwikkelingen die op ons af komen en die we regionaal met elkaar moeten oppakken.

De Achterhoek Raad heeft de afgelopen week de visie Achterhoek 2030 vastgesteld. Hierin worden de belangrijkste opgaven waar we ons de komende periode mee bezig moeten houden beschreven. Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking met Achterhoekse bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten, zorgorganisaties, ziekenhuizen, woningcorporaties, waterschappen, belangenorganisaties en vele anderen. Kortom: het draagvlak is enorm. Iedereen voelt de urgentie en wil graag aan de slag.

Het is mooi te constateren dat ook de krant de enthousiaste sfeer voelt, we worden zelfs een ”klein Brussel” genoemd.

De Achterhoekse VVD fracties vertegenwoordigd in de Raad werken op een constructieve en deskundige manier mee. In deze goede samenwerking kunnen wij goed ons liberale geluid laten horen en onze prioriteiten onder de aandacht brengen. Te denken valt daarbij met name aan:

- Wonen en Vastgoed;

- Circulaire Economie.

Zo dragen wij er met onze eigen visie en waarden aan bij dat de Achterhoek dat economisch sterke, innovatieve, sociale, prachtige en eigenwijze gebied blijft.

Geïnteresseerd? Neem een kijkje op www.Achterhoek2030.nl