Algemene beschouwingen

  4 november 2017

Afgelopen donderdag 2 november heeft de gemeenteraad van Bronckhorst de begroting voor 2018-2021 behandeld. Hier treft u de volledige tekst aan van de algemene beschouwing die onze fractievoorzitter over de begroting heeft uitgesproken.

*De virtuele bril is een mooie uitvinding. Fantastische dromen lijken daarin werkelijkheid te zijn. Of het nu gaat over woonvisie, zeer vitale kernen, ideale landschappen, bomenplannen of economie. Door die bril is uw akkoord “Bronckhorst dichtbij” ongetwijfeld dichterbij gekomen.                                  
Het CDA heeft bij haar beschouwing ook die virtuele bril op gehad. Ook nu weer een mooie droom, maar niet gebaseerd op de werkelijkheid van de afgelopen jaren. Daarom zeg ik tegen het college en het CDA: “Zet die bril nu eens af en kijk dan nog eens naar wat er van de beloofde visie  –burgerparticipatie en verbindend werken- terecht is gekomen.                        
Blijf niet de woonvisie en anderen napraten en zeggen “Samen komen verder”.                                                                                                                        
Dromen moet, maar daarna moet die bril af en moet je met je beloften aan de slag. Daar is lef voor nodig, geen angst.                                                      
Anders is ook dat mooie gedicht misplaatst en zo een ander gedicht van Toon Hermans  een betere keuze zijn geweest. (Ik heb het op Bronckhorst toegepast)

            Duizend mooie dromen, die wens ik je (Bronckhorst) toe,                               
           dat is álles wat ik kan, dus dat is álles wat ik doe 

Uit de bundel “Welterusten en slaap lekker”.
Nu blijven burgers en ondernemers in een glazen bol kijken en vragen zich af: Financieel gezond, mooi, maar is de bestuurlijke geest ook gezond?                     
De VVD  kijkt door een gewone bril en 2 kanten op: terug én vooruit.

*We zien dat, op het gebied van wonen, de afgelopen jaren vooral alleen maar plannen en ideeën van burgers en ondernemers zijn weggeveegd.                    
We zien dat jongeren zijn weggejaagd naar Doetinchem en elders.                  
Was dat de slagkracht, om in 2017 tegen de kiezers te kunnen roepen:  “Wij gaan starten met een pilot. We hebben de woonbehoeften onderzocht” waarop D66 reageert  “Groot nieuws, de belangstelling was groter dan verwacht”.                                                                                                             
D’66 en PvdA: Waar waren jullie bij de stemmingen over vragen van burgers om hun woning te splitsen, zodat kinderen en ouderen samen konden blijven wonen en het voor beiden betaalbaar bleef?  Dáár was belangstelling voor.
De VVD vond en vindt dat getallen streefgetallen moeten zijn; nooit doelen op zich. Dan kan er flexibel gekeken worden naar de vragen van burgers en ondernemers.

*Het moet gezegd:  Er is veel goed werk verricht in het sociaal domein. De PvdA noemt in haar stuk terecht  een paar  successen. Maar wij zeggen, net als  Groen Links:  ”Het is opvallend, dat het onduidelijk blijft, welke resultaten verder gehaald moeten worden”.                                                                     
Omschrijf dat nu eens helder. Dan wordt het controleerbaar of tekorten of overschotten terecht zijn. PvdA, hebt u ook gezien, dat er bij uw wethouder geld onbenut blijft  o.a. bij  de PGB’s.              
Wij hebben daar, in ieder geval wat de jeugdzorg betreft, vooralsnog vraagtekens bij. Heeft de wethouder nooit gehoord van bijvoorbeeld benchmarken om doelen te kunnen omschrijven?  Hij wil het niet of hij kan het niet. In beide gevallen houdt ons vertrouwen langzaam op.                     
Voorts is het binnenhalen van nieuwe mensen voor uitvoering ongewenst en tegen de gedane belofte.

*Ook wij zijn positief over het huishoudboekje. De gemeente staat er goed voor. Maar dat moet wel zo blijven. Daarom maken wij ons zorgen over het feit, dat  naast de VVD alleen de PvdA aandacht schenkt aan werkgelegenheid en een gezonde  economie. Er  zijn veel ondernemers  in Bronckhorst. Zij dragen bij aan de middelen die nodig zijn is voor wegenonderhoud, landschapsbeheer, de zorg enz. Ondernemers zijn geen kinderen, maar op de eerste plaats degenen, die de kernen vitaal moeten houden.               
Waarom ook daar weer zo’n beleid van “wij weten alles beter”. Waarom daar zo’n doodmakende maatregel van een voorbereidingsbesluit. De ondernemers zijn “vrij,  binnen de gemeentelijke box” . Ze mogen zeggen, doen en laten wat ze willen, voor zover het in het straatje van het college past. Is dat “Samen komen we verder”?
Wij zeggen:  Geen overbodige voorwaarden voor ondernemers en echt naar hen luisteren. Zij zullen immers ook voor een belangrijk deel de duurzaamheidsambities moeten realiseren. Bespreek ideeën met  deskundige lokale ondernemers.  En wat de VVD betreft, kan  de  discussie over windmolens opgepakt worden.

*Bronckhorst nam de leiding bij de regionale breedbanddiscussie. Prima. Maar deze of gene gemeente zag het anders, trok zich terug en wij mochten achteraan sluiten.  Wij vinden ook dat de wethouder nu verder moet. Maar we hebben te maken met marktpartijen-zonder- pardon als het om geld gaat. Daarom wethouder:  Bescheidenheid is goed, maar duidelijkheid vooraf en een vuist op tafel is soms beter. Het moet en mag geen eindeloze bedevaart worden. 
Ook breedband hoort bij een gezond Bronckhorst. Snel internet is al lang geen luxe meer, maar een fatsoenlijke voorziening voor ondernemers, ook in het buitengebied, ouderen, jongeren en kinderen.

*Het gaat bij plannen voor een gemeente nooit alleen om de doelen sec. Het gaat altijd ook over het proces, over noodzakelijke  gedragsveranderingen die daarmee  samenhangen. Veranderingen in gedragingen van de burger, maar vooral van het gemeentebestuur. Flexibeler, creatiever en moediger besturen, zonder angst voor precedentwerking e.d..
Wij zagen dat  “samen” in de praktijk vooral  “wij, college en coalitie samen” betekende of  “Wij houden Bronckhorst wel in de hand, want wij weten wel wat goed is voor Bronckhorst”.
De VVD, in Bronckhorst de grootste partij bij de landelijke verkiezingen, roept daarom het college en de coalitiepartijen nogmaals op: “Kom van die troon af, stap over de angst  voor controleverlies heen en begin nu eens echt met “samen”.   Dan hoeven de burgers en ondernemers niet langer alleen maar “ja en amen” te zeggen  . De financiële omstandigheden zijn goed. U hebt nog 5 maanden. Wij zijn nog steeds bereid u daarbij te helpen.