Belastingdruk in Bronckhorst

 26 februari 2018

Onder het huidige college is de belastingdruk in Bronckhorst met 10% toegenomen bij een inflatie van 3%!

De kosten voor de burger stegen de huidige raadsperiode harder dan de inflatie. Het college stelt dat de tarieven slechts met het inflatiepercentage verhoogd worden. Als we beide ontwikkelingen cumulatief tegen elkaar afzetten, zien we dat elk jaar het verschil steeds groter wordt. Vanaf de eerste begroting van het huidige college (voor 2015), zou, gecorrigeerd voor inflatie, de belastingdruk voor 2018 met 3% toegenomen moeten zijn, terwijl de toename in werkelijkheid 10,6% is.  Het huidige college heeft de belastingen dus gewoon jaar op jaar extra verhoogd. Al vele jaren houdt de gemeente veel geld over aan het eind van het jaar. Daarom is VVD van mening dat de tarieven verlaagd kunnen worden!