Bomen en Zonnepanelen

  2 februari 2021

Duurzame initiatieven, zoals het plaatsen van zonnepanelen, worden soms gehinderd door de aanwezigheid van bomen. Zomaar kappen als iemand er hinder van ondervindt doet afbreuk aan het streven van een groene omgeving, waarin bomen zorgen voor schaduw en minder opwarming tijdens hete perioden. Naar welke kant de balans doorslaat vraagt een goede afweging.

De VVD wil dat mensen zien, dat ze ergens voor betalen, zoals een goed onderhouden openbare ruimte en groen. Als bewoners netjes hun tuin bijhouden en vrijwilligers bijdragen aan natuuronderhoud, dan moet de gemeente op haar eigen terrein (de openbare ruimte) bijdragen aan de schoonheid van onze dorpen en het landschap. Goed openbaar groen draagt bij aan een gezonde leefomgeving.

In dit kader is de gemeente dan ook bezig om het openbaar groen hier en daar op te knappen. Daarbij wordt de groenvoorziening, die verouderd is, opgeknapt. Oude beplanting die weinig levenskracht heeft en wegkwijnt zal dan ook vervangen worden door nieuwe passende beplanting. Uitgangspunt daarbij is dat grote gezonde bomen behouden blijven.

De VVD wil het plaatsen van zonnepanelen bevorderen. Dit is een schone manier van energieopwekking en ook toepasbaar door één huishouden. Een goede inpassing in de omgeving moet daarbij voorop staan.

Soms komen deze twee belangen in conflict met elkaar.

De VVD vindt dat plaatsen van zonnepanelen niet ten koste mag gaan van een waardevol groenbestand, waartoe ook gezonde bomen behoren. Bij het plaatsen van zonnepanelen moet daar rekening mee worden gehouden evenals met de verdere groei van de bomen.

Bij het planten van bomen bij herinrichting en nieuwe aanleg wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan in de toekomst.