CDA en VVD amendement Plussenbeleid haalt het niet

 30 november 2020

Het amendement van CDA en  VVD om de extra investeringen voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid bij uitbreiding van niet grondgebonden landbouw (de plus-investering) te beperken tot min. €15 per m2 heeft het niet gehaald. De overige partijen hebben ingestemd met het voorstel van het College om de plus-investering op min. €20 per m2 te stellen. De Provincie biedt ruimte aan de gemeentes om een bedrag tussen €15-20 vast te stellen. Terwijl andere Achterhoekse gemeenten kiezen voor €15 gaat Bronckhorst dus voor het maximale bedrag.

Het plussenbeleid Bronckhorst is de lokale uitwerking van het provinciale Plussenbeleid ter extra bevordering van duurzaamheid bij staluitbreiding.

De VVD en het CDA stellen dat aan uitbreiding van stalruimte nu al voorwaarden gericht op duurzaamheid gesteld worden, die mede bijdragen tot een reeds zeer forse investering nodig voor uitbreiding. De VVD is geen tegenstander van het plussenbeleid, maar vindt dat de prijs die hiervoor gevraagd wordt niet gemaximeerd hoeft te worden. Bij de uitvoering van het plussenbeleid dient ‘de geest van de regeling’  -namelijk samenwerking tussen de sector en de inwoners om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving- centraal te staan en niet primair de hoogte van de plus-investering.
De VVD wil er rekening mee houden dat de agrarische sector al in een moeilijke periode verkeert waarbij meerdere investeringen verwacht kunnen worden om aan de toenemende milieu-druk te voldoen. 

Helaas konden de andere partijen in de gemeenteraadsvergadering van 26 november jl daar niet mee in stemmen.