De Overkant, Onze Achterhoek

  8 september 2020

Suzan & Freek brengen in hun nieuwe single (opgenomen samen met Snelle) een regelrechte ode aan de Achterhoek. Wat een heerlijk nummer en wat bezingen ze op prachtige manier hun liefde voor hun geboortestreek!

Toch bevat de tekst ook enkele misverstanden.

De zinssnede dat je voor je carrière niet in de Achterhoek moet zijn, klopt natuurlijk niet.

Er zijn hier veel innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die lokaal, nationaal en internationaal opereren. Bedrijven, die veel kansen bieden, juist aan afgestudeerde jongeren. Ook zijn er veel stageplekken. Zo richten veel Achterhoekse bedrijven in samenwerking met onderwijsorganisaties via Smarthub zich uitdrukkelijk op het houden danwel halen van jong talent. Mogelijkheden zijn er genoeg. Ook wonen is sinds kort weer goed mogelijk en aantrekkelijk gemaakt voor startende jongeren. De Achterhoek biedt rust en ruimte en veel waar voor je geld. We hebben hier niet te maken met idiote woekerprijzen voor woningen! In de veranderende maatschappij, waarin we ook na de Coronacrisis meer thuis werken, is de combinatie werk in het Westen en wonen in het Oosten, een goede optie. Neem daarbij onze wereldbekende festivals en eigenheden (zoals Zwarte Cross, Mañana Mañana, kermissen, Normaal) en kom samen met de VVD tot de conclusie dat de Achterhoek een geweldige regio is om te wonen, werken en recreëren, voor jong en oud.

Suzan & Freek zingen er niet over, maar ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten en provincie is het in twee jaar tijd gelukt een stevige impuls te geven aan de Achterhoek. Met een coupletje erbij over de regionale samenwerking is het nummer helemaal af.

En, nog een misverstand: zelfs hier kun je je fiets niet meer open langs de weg laten staan!!!