Financieel gezond naar 2022

 21 juni 2021

De VVD is tevreden over de inspanningen die het gemeentebestuur heeft geleverd om Bronckhorst financieel gezond uit de crisis te krijgen.

De gemeentelijke financiën stonden al onder druk door de kostenstijgingen in de jeugdzorg, de coronacrisis kwam daar afgelopen jaar nog bij. De stukken voor de financiele raadsvergadlering van deze maand laten zien
dat het is gelukt om 2020 zonder tekort af te sluiten. De uitgaven voor het lopende jaar zijn waar nodig bijgesteld en kunnen worden gedekt zonder een beroep te doen op de reserve.

De perspectiefnota voor 2022 doet voorstellen die het mogelijk maken om de zorg te blijven verlenen die mensen nodig hebben, volop door te werken aan woningbouw en geld beschikbaar te houden voor investeringsprojecten. Er wordt een verschuiving van rioolrechten naar onroerende zaakbelasting voorgesteld, waar de VVD zich in kan vinden, omdat de lasten voor huishoudens gelijk blijven. Deze raads- 
periode kan zo in 2022 financieel gezond worden afgesloten met een indrukwekkend pakket aan investeringen in een beter Bronckhorst.