Geef wonen de ruimte die nodig is

 26 februari 2018

De VVD uit 7 Achterhoekse gemeenten concludeert gezamelijk, dat de Woonvisie uit 2010 herzien moet worden om in de huidige behoefte aan woningen te kunnen voorzien.

In gezamenlijk overleg van de VVD uit 7 Achterhoekse gemeenten en Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis  afgelopen zaterdag wordt opgeroepen om de beperkende regels uit de Woonvisie 2010-2020 te herzien. De omstandigheden zijn sinds het vaststellen van de Woonvisie sterk veranderd. De focus op krimp en bij de pakken neerzitten moet gewijzigd worden naar initiatieven die er voor zorgen dat krimp wordt voorkomen. Hiervoor is werkgelegenheid en een divers woning aanbod essentieel. We hebben een prachtige regio om te wonen en dat moeten we kunnen uitdragen door voldoende woning aanbod. We moeten jongeren die graag in de regio blijven wonen een passende woning kunnen aanbieden. Krampachtig vasthouden aan de Woonvisie werkt daarin averechts. Daarom moet de Woonvisie op de schop danwel aangepast aan de huidige omstandigheden.