Gewoon doen! VVD trots op coalitieakkoord

  7 juni 2018

De coalitie van GBB, Groen Links en de VVD presenteren hun coalitieakkoord.

Download Bronckhorst Coalitieprogramma Gewoon Doen! 2018-2022

Ondernemerschap, dienstbaar bestuur en het versterken van de kwaliteit van het landschap zijn de belangrijkste speerpunten van het coalitieprogramma waar de VVD trots op is. De onderhandelingen tussen Gemeentebelangen Bronckhorst, de VVD en GroenLinks hebben een coalitieakkoord opgeleverd met als titel Gewoon Doen! Een leuze die de VVD uit het hart gegrepen is, want belangrijker dan mooie woorden is om beleid gewoon uit te voeren.

De nieuwe coalitie wil de schouders onder drie grote ambities. De eerste ambitie is het werken aan een dienstbaar gemeentebestuur. De coalitie wil werken vanuit het principe van de open en uitnodigende overheid. Voor bestaande ondernemers en voor nieuwe en startende ondernemers gaat de gemeente het accounthouderschap versterken. De samenwerking met onderwijsinstellingen en andere organisaties moet voor meer Bronckhorster ondernemers toegankelijk worden. De tweede ambitie is de energietransitie, waarvoor de komende jaren grote stappen gezet moeten worden in energiebesparing en het verhogen van de energieproductie. Het doel van Brockhorst energieneutraal 2030 is al eerder vastgesteld, de komende jaren draait alles om de realisatie met inwoners en ondernemers. De derde prioriteit is de kwaliteit van de leefomgeving. We benutten de invoering van de Omgevingswet om een kwaliteitsimpuls te geven aan het landschap en de dorpen. De coalitie maakt ruimte voor de toekomstige ontwikkelingsrichting van landbouwbedrijven die past in een kleinschalig landschap met grote cultuurhistorische waarde en grote biodiversiteit. De gemeente werkt met inwoners samen aan de uitwerking en uitvoering van de toekomstvisie op de vitaliteit van de kernen.

In de raadsvergadering van donderdag 7 juni wordt het coalitieakkoord vastgesteld. Het nieuwe college wordt geïnstalleerd. Voor de VVD wordt Willem Buunk voorgedragen als wethouder.