Het Plantenbos

 15 november 2020

Staatsbosbeheer stoot het Plantenbos in Steenderen af. De VVD juicht het toe dat het Gemeentebestuur ingesprongen is om het Plantenbos in zijn huidige beheervorm te behouden.

Bij de VVD staat het particulier initiatief van de Steenderense gemeenschap hoog aangeschreven. Een goed voorbeeld is het beheer van het Plantenbos. Jarenlang al zet men zich in voor dit bos. De resultaten kun je zien wanneer je in het bos loopt. 

Desalnietemin stoot eigenaar Staatsbosbeheer het bos af. Helaas wil het geen inspanning doen om de huidige wijze van beheer op te dragen aan de volgende koper. 

Door dit bos voorlopig in eigendom te nemen zorgt  de gemeente voor de continuïteit van het huidige beheer. Met deze opstelling geeft het gemeentebestuur de plaatselijke bevolking van Steenderen een welverdiende pluim.