Investeren in de Toekomst, Juist nu!

 28 juni 2020

Dat is het thema van de perspectiefnota 2021-2024, waarin beschreven staat welke investeringen het college wil gaan doen de komende 4 jaar. En dat zijn er wel een paar. De komende 2 raadsvergaderingen gaat de gemeenteraad een aantal belangrijke besluiten nemen die veel geld gaan kosten

Op 2 juli wordt besloten over de nieuwe school voor het voortgezet onderwijs en sporthal in Vorden en op 9 juli wordt de perspectiefnota behandeld. En hoewel dit 2 losse besluiten zijn, zijn ze toch met elkaar verweven. Het geld kan tenslotte maar 1 keer worden uitgegeven. Om deze voorstellen te gaan realiseren zal er een beroep gedaan moeten worden op de algemene reserve, die in onze gemeente best fors is en de afgelopen jaren opgebouwd is door de gemeente Bronckhorst.

De VVD is niet tegen het afbouwen van de algemene reserve, maar dan moeten daar wel alle inwoners van de gemeente van kunnen profiteren. Voor de een zal dat zijn het kunnen volgen van goed onderwijs, voor de ander het kunnen sporten in een goede sportaccommodatie. In een ander gedeelte van onze gemeente zullen er broodnodige investeringen worden gedaan in algemene ruimten die eindelijke eens worden opgeknapt zoals wegen en enkele dorpskernen. Maar zeker ook voor het landschap, natuur en cultuur zijn er plannen. De bestemmingsreserve voor het sociaal domein is bijna op, maar deze wordt weer aangevuld. Iets wat hard nodig is voordat de ombuigen in het sociaal effect beginnen te krijgen.

De VVD juicht het toe dat het college een plan voorstelt om te investeren in de 4 thema’s (sport, onderwijs, bedrijventerreinen en leefbaarheid) in deze onzekere periode. Als raad weten we nu welke investeringen er nodig zijn de komende jaren en kunnen we kaders stellen wat er moet gebeuren.

Na deze 2 vergaderingen gaat de gemeente politiek met zomerreces. Het was voor iedereen een vreemde en vaak moeilijke periode de afgelopen maanden door de gevolgen van het corona virus. Ook wij moesten onze werkwijze aanpassen. Maar onze “deur” staat nog altijd voor u open. Wilt u eens van gedachte met ons willen wisselen, maak dan een afspraak via t.lusink@bronckhorst.nl Wij wensen u een mooie en gezonde zomer.