Jaarrekening 2016

 26 juni 2017

Ook dit jaar kent de jaarrekening van onze gemeente weer een mooi overschot. Het is uiteraard beter om geld over te houden dan tekort te komen. Het college stelt voor om een groot deel van het overschot door te schuiven naar de komende jaren.

De belastingcapaciteit in onze gemeente staat op 106% t.o.v. het landelijk gemiddelde. Wij betalen dus ruim meer voor OZB, rioolheffing en reinigingsheffing dan de gemiddelde Nederlander.

Bronckhorst is één van de rijkste gemeenten in de Achterhoek. Wij hebben een eigen vermogen van bijna 50 miljoen euro.

Elk jaar wordt de OZB trendmatig verhoogd. Waarom? Omdat de coalitiepartijen, CDA, PvdA en D66 dat zo met elkaar hebben afgesproken. Is het nodig? Nee, de VVD-fractie vindt van niet. Wij zijn van mening dat de OZB zelfs ruim verlaagd kan worden.

Dit zal dan ook één van onze speerpunten worden bij de verkiezingen van volgend jaar.

Voor nu wensen wij u een prettige vakantie!