"Kinderpardon Gemeente"

 10 november 2018

"Kinderpardon Gemeente"

In de Raadsvergadering van 8 november is een motie van PvdA, D66 en GroenLinks aangenomen om Bronckhorst tot "Kinderpardon Gemeente" te verklaren. In deze motie wordt het College opgedragen om bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing om kinderen die in Nederland geworteld zijn niet uit te zetten. De VVD heeft deze motie niet ondersteund met onderstaande stemverklaring.

De VVD-fractie onderschrijft datgene wat in de toelichting  van de motie wordt aangegeven maar dat is niet de kwestie waar de motie over gaat..

De VVD-fractie wil benadrukken, dat

In 2007 het toenmalige kabinet over haar hart heeft gestreken en gezegd ”vooruit 1 keer en dan zijn we van de discussie af.”

Tijdens de vorige kabinetsperiode in 2012  (VVD, PvdA) stemde een meerderheid van de 2e Kamer voor een overgangsregeling  die liep van 1 februari 2013 tot 1 mei 2013. Het was een kinderpardon voor kinderen van asielzoekers en minderjarige asielzoekers zonder verblijfsvergunning, die langer dan 5 jaar in Nederland woonden.

Na 1 mei werd de z.g. “definitieve regeling” (Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen) democratisch aangenomen. Ook gezinsleden konden een beroep doen op de regeling, mits tegelijk aangevraagd.

De ongeveer 12 voorwaarden om in aanmerking te komen waren/zijn::

Overigens heeft de staatssecretaris een “discretionaire bevoegdheid”. Veel kinderen proberen na afwijzing toch in Nederland te blijven en doen een beroep op de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om op basis van zeer schrijnende omstandigheden alsnog een verblijfsvergunning te verlenen.

De procedures, op basis van deze voorwaarden zijn inderdaad lang en juridisch te ingewikkeld. Daarentegen stapelen veel ouders procedures en raden veel advocaten af om aanvraag te doen of om mee te werken aan vertrek, alhoewel veel aanvragen van mensen uit “veilige” landen bij voorbaat al geen kans hebben.

Bij de laatste coalitieonderhandelingen was de regeling weer onderwerp van de onderhandelingen. Uiteindelijk is het kabinet van VVD, CDA, CU en D66 vast blijven houden aan de bestaande regeling. Nogmaals, deze was oorspronkelijk ingevoerd door de vorige regering van PvdA en VVD.

De VVD-fractie is van mening, dat

De VVD fractie heeft daarom tegen de PvdA motie gestemd.