Omgevingsvisie

 18 september 2018

Een belangrijke thema voor de komende raadsperiode is de Omgevingsvisie. We willen hiermee bereiken dat regels en wetten worden vereenvoudigd en samengevoegd met als uitgangspunt 1 loket en 1 vergunning.

Tevens wordt hierbij de slag gemaakt om allerlei belangrijke zaken, zoals milieu, energie, leefbaarheid, bereikbaarheid, landschappelijke inpassing, voorzieningen, economie op een samenhangende manier met elkaar te verbinden. De inzet is dat Bronckhorst die mooie gemeente is en blijft om te wonen, werken en recreëren.

Zaken die belangrijk zijn voor onze gemeente maar ook zaken die u als burger en ondernemer aangaan! Uw mening telt. Graag gaan wij daarover in gesprek.

Er is inmiddels een raadswerkgroep geformeerd en er worden momenten gezocht om u te betrekken in het proces. 

Ga met ons mee in dit hele complexe maar belangrijke en boeiende traject. U zult geregeld worden geïnformeerd en erbij worden betrokken.