Politiek raakt iedereen

 25 mei 2021

Politiek raakt iedereen, dat maakt het zo interessant.

Deze maand wordt staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda van in de gemeenteraad : de nieuwe woonvisie en de uitslag van de PON enquête over windmolens, met als vervolgstap onder welke voorwaarden de gemeente Bronckhorst wel/ niet mee wil werken bij mogelijke plaatsing van windmolens.

Onderwerpen, die veel losmaken bij de inwoners van Bronckhorst. Wilt U Uw mening hierover delen, of over andere onderwerpen, dan horen we dat graag!

De nieuwe Woonvisie verruimt de mogelijkheden voor woningbouw verder.
De enquête laat zien dat de meerderheid van inwoners voor energietransitie is en tegen hoge windmolens.

Volgende maand gaan de commissie en raadsvergadering over geld. Met de behandeling van de perspectiefnota worden voorstellen gedaan om Bronckhorst financieel gezond te houden.

Allemaal onderwerpen die iedere inwoner van Bronckhorst raken en waar veel mensen een mening of idee bij hebben. VVD Bronckhorst staat in nauw contact met veel inwoners en organisaties. Over woningbouw, windmolens en hoogte van tarieven en belastingen krijgen we op dit moment heel veel wensen en suggesties binnen en zien wij uit naar meer reacties. Zo bepalen we samen met u wat wijsheid is.

Als onderlegger voor onze standpunten maken we gebruik van ons verkiezingsprogramma. Daarin benoemen we vierjaarlijks wat voor de VVD de belangrijke standpunten en speerpunten zijn en die onze inzet vormen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Als voorbereiding op de verkiezingen van maart 2022 vragen we ook nu weer uw inbreng op de belangrijke thema’s voor Bronckhorst: ondernemerschap, zorg, landschap en de levendige gemeenschap in onze dorpen en buurtschappen. Op dit moment kan dit helaas nog niet altijd fysiek, maar digitaal kan een mooie opstart zijn: vvdbronckhorst@bronckhorst.nl

Politiek raakt iedereen, denkt met ons mee, en samen gaan we d’ran!