VVD ondersteunt boeren die kiezen voor natuurvriendelijke landbouw

 27 februari 2018

Allle boeren en ondernemers verdienen steun om hun ambities te realiseren.

Boeren in onze gemeente weten zelf het beste hoe zij schaalvergroting en vernieuwing kunnen realiseren met respect voor het landschap en met gevoel voor dierenwelzijn. Zij staan in verbinding met de lokale gemeenschap. 

Met lokale mestverwerking, zonnepanelen, biogas installaties en andere concepten kunnen agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering circulair maken.

Wij passen bestemmingsplannen aan als dat nodig is om binnen het bouwvlak deze bedrijvigheid mogelijk te maken.

Bronckhorst maakt er werk van!