PRAAT MEE MET DE VVD

  5 september 2018

De VVD wil meer in contact komen met de burgers van Bronckhorst.
Meer weten wat er speelt, meer weten waar problemen zijn, meer weten waar burgers enthousiast over zijn, kortom: meer weten over alles.

In onze maandelijkse inloopavonden is iedereen van harte welkom. Deze avonden zijn steeds voorafgaand aan de fractievergadering en vinden plaats in het gemeentehuis.

Onze eerstvolgende inloopavond is:

Dinsdag 4 december a.s., tussen 19.00 – 20.30 uur.

 

Wilt u hierbij zijn? Geeft u dat dan aub even door via onderstaand emailadres.

Komt deze datum u niet gelegen, we willen graag een ander moment met u plannen. Ook dat kan via onderstaand mailadres worden geregeld.

We horen graag van u.

Tot ziens!!!

Namens de VVD-fractie, afdeling Bronckhorst,

Thea Lusink, gemeenteraadslid/fractie-secretaris,

Tel. 06-12375209

Email: t.lusink@bronckhorst.nl