Programmaplan

 14 december 2018

Tijdens de beraadslagingen van de gemeenteraad over het Programmaplan van de Gemeente Bronckhorst 2019-2022 ondersteunde fractie voorzitter van de VVD Ton van Linder met een zeer onderhoudend betoog de plannen van het College.

Hieronder treft de U tekst uitgesproken tijdens de algemene beschouwing.

0. De verkiezingsuitslag vroeg om ombuigingen, om transities

Transities zijn structurele veranderingen die het resultaat zijn van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op divers gebied. Dat zien we ook in  dit moedige programmaplan.

En moed  is als een vlieger. Tegenwind doet hem stijgen.

1. Om dat plan te realiseren in Bronckhorst is een open en uitnodigende overheid nodig.  Zorgen voor een tijdige beeldvorming bij burgers, bijvoorbeeld door energierally’s en bij de raadswerkgroepen zoals bij de omgevingsvisie. Daarna  uitwisselen van argumenten, kijken naar alternatieven, oordelen. Tenslotte tot een besluit te komen. Het moet wel voor iedereen helder zijn wat het gaat kosten. Dit alles vraagt ook aanpassing van de organisatie. Nog flexibeler, nog creatiever. De strategische capaciteit moet sterker.

2. De landbouw is volop in beweging, ook door eisen uit Den Haag en Brussel. Daarom zijn gesprekken met boeren over allerlei facetten , ook sociale, onontbeerlijk. Wij vinden de “agrarische coach” dan ook een topidee.

Bronckhorst is een ondernemende gemeente. Daarom een “rode loper beleid” voor nieuwe bedrijven en ontwikkelingen. Samen met “Ondernemend Bronckhorst” werken aan het vestigingsklimaat. Daarom herstructurering van  bedrijventerreinen. Een vitaliteitscan zal de start zijn voor een kwaliteitsimpuls van het toeristische aanbod.

3.  Mede door demografische ontwikkelingen en een veranderende kijk op woonkwaliteit is er een mismatch ontstaan tussen vraag en aanbod.

  Daar zal à la minuut aan gewerkt moeten worden. We zijn benieuwd wat het college hier gaat bieden. Bouwen dáár, waar een woonwens is, moet het devies zijn. En wat ons betreft gaan particuliere plannen voor gemeentelijke. Splitsing van vastgoed moet eindelijk eens mogelijk worden.

Het is goed, dat de leefomgeving in al haar facetten integraal wordt benaderd.  En wij  gaan ervan uit dat een nieuw subsidiebeleid zoveel mogelijk voldoet aan de vraag uit de gemeenschap.

4. Zoals we ook 4 jaar geleden al aangaven blijft In de zorg het uitgangspunt van de VVD:  “Het budget mag niet leidend worden in het Sociaal Domein”. Iedereen moet mee kunnen doen:  Gehandicapt of niet, van arm tot rijk, zelfredzaam of niet, van kwetsbare ouderen tot energieke jongeren, van nieuwkomer tot de inwoners van oudsher. Daarom zal de mantelzorger en de vrijwilliger verder worden ondersteund. Daarom de transitie doorzetten en daar waar nodig ombuigen. Goed kijken naar mogelijkheden om kwaliteit en efficiency hand in hand te laten gaan, ook bij verzorgers die tot nu toe goed functioneren. Die hoeven namelijk niet per se ziek te zijn om beter te worden. De zeer dure jeugdzorg heeft speciale aandacht . Zeer terecht!.

5.Duurzaamheid is de nieuwe ambitie. Energieneutraliteit het doel.           Prima dus dat de energietransitie al is ingezet met de energierally’s. We gaan er vanuit dat er in het vroege voorjaar een moedige routekaart naar 2030 aangeboden wordt. “Circulair worden”  op allerlei fronten zal veel inspanning vereisen. Maar ook wij gaan ervoor. Wij verwachten dat de Bronckhorster gemeenschap dat ook zal doen. De voorgenomen gesprekken over de afval/grondstoffeninzameling zullen ons dat leren.Maar bovenal geldt óók bij de energietransitie: “Iedereen, ook de niet zelfredzame,  moet mee kunnen doen:  Van arm tot rijk, gehandicapt of niet, van kwetsbare ouderen tot  jongeren in de kracht van hun leven, van nieuwkomer tot de geboren Achterhoeker”.

De VVD fractie vindt het een goed programma. De dekking is gewaarborgd.

Een goed plan is moedig, ambitieus maar realistisch. Dat geldt ook voor dit programmaplan. Toch denken we hier en daar: “Gaan we de deadline wel halen?”. We gaan het kritisch volgen. Niettemin geven we het volste  vertrouwen aan het nieuwe college. We ondersteunen het plan, zoals we  de afgelopen 4 jaren ook veelal hebben gedaan bij plannen van een college van andere kleur.   

 Wij vertrouwen er ook op dat, ondanks de wel erg vele moties en amendementen  veel leden van de oppositie het plan ook ondersteunen. Want  (ik citeer vrij uit het  CDA-stukje uit Contact) “Onze Raad bestaat, net als onze samenleving, niet alleen uit belanghebbenden, tegenstanders en activisten, maar ook uit mensen die weten wat goed is voor Bronckhorst”.

Bronckhorst is een goede gemeente, maar we moeten samen naar de top van gemeenten waar het uitstekend wonen, werken en recreëren is.                      “Op naar de eredivisie!. De VVD fractie heeft er zin in!”

De beelden van de gemeenteraadsvergadering kunt U vinden op www.bronckhorst.nl/home/live-en-archiefuitzendingen-bekijken_45488/