Samen Corona De Baas

 13 mei 2020

Gelukkig lijkt er wat lucht te komen in de corona crisis, waarin we terecht zijn gekomen. Premier Mark Rutte ontvouwde afgelopen week het spoorboekje met de route om uit de intelligente lockdown te komen; onder strikte voorwaarden en aansluitend aan een anderhalve meter samenleving, het Nieuwe Normaal.

De VVD heeft waardering voor de wijze waarop ook onze gemeente zich inzet om deze crisis het hoofd te bieden.

We mogen binnenkort weer buiten sporten, de terrassen en restaurants gaan mondjesmaat weer open, we kunnen weer naar de kapper, schoonheidsspecialist, allemaal onder strikte voorwaarden en aansluitend aan een anderhalve meter samenleving, het Nieuwe Normaal. De eerste stappen worden hiermee gezet.

Ook onze gemeente zet zich actief in om deze crisis het hoofd te bieden. Zij is met het verstrekken van kredieten en uitkeringsaanvragen inmiddels goed op koers.

Via belrondes wordt actief contact onderhouden met onze ondernemers. Het is goed om -zeker in deze tijd- te zien dat verbinding gezocht wordt door de diverse bedrijven, ondernemersverenigingen en kringen. Het is belangrijk dat het vertrouwen ook onder hen weer terug komt. Het is goed te merken dat deze  contacten op prijs worden gesteld.

Voorts is onze gemeente druk bezig met het ontwikkelen van protocollen om klaar te zijn voor het weer deels open gaan van onze samenleving. Zo, dat we het goed geregeld hebben wanneer we weer mogen. Dat is ook hard nodig, er zijn toenemende zorgen rondom onze economie. Met name de recreatie en horeca worden hard getroffen.

Ook laat de Achterhoekse samenwerking van zich horen: Sinds de uitbraak van het coronavirus delen Achterhoekse ondernemers vragen, oplossingen en kennis met elkaar op www.achterhoekverbindt.nl. Neem eens een kijkje op deze website, hier is veel informatie te vinden over hoe in Achterhoeks verband de coronacrisis wordt aangepakt.

Maar laten we goed beseffen: ondanks al deze mooie overheidsontwikkelingen, uiteindelijk is de ALLERbelangrijkste maatregel:

HET GEZONDE VERSTAND

Gebruik het!