Schot in de Roos

 20 maart 2019

Anders omgaan met energie is nodig. Ander gebruik, maar zeker ook andere opwekking van energie.
De jarenlange afhankelijkheid van de fossiele bronnen moeten we gaan verlaten. Daar zijn de meeste mensen in Bronckhorst het over eens.
Daarom moeten we investeren in duurzame energie om ook in de toekomst voldoende energie te hebben.

De echte energiebronnen van de toekomst zijn nog niet voldoende ontdekt.
Zonne-energie en windenergie zijn slechts een paar bronnen die wat soelaas bieden. Toch wil de VVD deze vormen optimaal benutten voor onze gemeente, bijvoorbeeld alle daken die geschikt zijn voorzien van zonnepanelen en zonneparken op daarvoor geschikte locaties. Maar geen onnodige opoffering van landbouwgrond en zo goed mogelijke inpassing in het natuurlijke landschap.

De VVD wil graag experimenten om te komen tot nieuwe energiebronnen ondersteunen.

Verder willen we mensen en bedrijven prikkelen om energie te besparen of om meer duurzame energie te gebruiken.
Zo kan door een evenwichtige mix van bestaande en nieuwe energiebronnen er een toekomst met gezonde energievoorziening voor Bronckhorst ontstaan.

Wij richten optimistisch onze pijlen hoog om in 2030 schone energieopwekking te hebben. Een flinke energiebesparing zal daarvoor tevens nodig zijn. Doen we aan pessimistisch afwachten dan schiet de pijl de grond in. De pijl daalt ongetwijfeld in zijn baan, maar als we hoog richten treffen we de roos