Steenderen op de schop

 15 februari 2021

Gefeliciteerd Steenderense bevolking: het eerste plan van de “Investeringsagenda” van de gemeente Bronckhorst wordt  nu in Steenderen uitgevoerd.

Een enthousiaste groep inwoners is jaren bezig geweest met plannen maken voor de herinrichting van het dorp. Met hulp van het project Vitale Kernen ligt er nu een prachtig plan, met veel lokale steun.

De VVD is heel blij dat Steenderen nu start.

Van doorgangsdorp, naar verblijfsdorp, van een rommelige uitstraling naar een aantrekkelijke omgeving waar het fijn toeven is voor de inwoners zelf en voor bezoekers aan de mooie omgeving.

De werkgroep heeft echter nog een aanvullend plan ingediend, herinrichting van het Burg. Buddingh’plein en de Burg. Smitstraat. Bovendien zijn ze in gesprek met de omwonenden om de plannen te versterken en zo te komen tot een nog fraaier eindresultaat.

De VVD vindt dat dit plan nu als een geheel uitgevoerd moet worden en zal zich hier in de gemeenteraad sterk voor maken.

Niets doen betekent achteruitgang. Wegen, trottoirs en openbaar groen gaan er steeds slechter uitzien. Het wordt rommelig en er ontstaan gevaarlijke en onwenselijke situaties.  Versterken van de openbare ruimte  heeft effect op de leefbaarheid.

Durf te investeren, dat is wat dit college doet.