Toekomst Bibliotheek Zelhem

 12 februari 2018

De Gemeente lijkt haar plan al te hebben getrokken. Inspraak is op 20 februari.

De VVD is voor inspraak vooraf, niet achteraf.

In de voormalige woonboerderij is geen plek meer  voor de  bibliotheek. Het college wil dat er woningen voor senioren komen.

Veel Zelhemmers willen deze prachtige ontmoetingsplek  graag behouden en boden een petitie aan met 2500 handtekeningen. Als reactie heeft het college aangegeven  om “samen” naar een oplossing te zoeken.

Maar het college heeft al besloten, er lijkt geen weg meer terug! Waarom wordt dan toch nog een bijeenkomst georganiseerd!?

De VVD is voor inspraak vooraf, niet als de beslissing al gevallen is. Meer transparantie en vertrouwen in de kracht van mensen, met zo nodig ondersteuning door de gemeente, kan leiden tot prachtige oplossingen en tevreden burgers.