Non-beleid vitale kernen

 21 oktober 2017

Voor de kernen Zelhem, Hengelo, Vorden en Steenderen heeft de gemeenteraad en voorbereidingsbesluit genomen, dat kan duren tot september 2018.

Dit betekent dat aanvragen voor activiteiten die binnen het huidige bestemmingsplan passen voor een jaar  “op slot zitten”.  Intussen bekijkt de gemeente dan of deze mogelijk onwenselijk zijn in haar ogen en niet passen in hun beleidsvisie. Zo bepaalt zij wat mag en wat niet (meer)  mag.

Maar ………….. er is nog geen beleidsvisie.

Kortom: de gemeente gaat weer bepalen wat goed is voor de burger en ondernemer. Er wordt immers alleen getoetst aan de mening van het college en niet aan een bestaand plan.

De VVD heeft daarom een aantal vragen:

De VVD-fractie is niet weggelopen, heeft haar verantwoordelijkheid genomen en tegen gestemd.

De VVD wil eerst luisteren, om daarna de burgers en ondernemers te stimuleren om creatief en moedig mee te werken aan de ontwikkeling van goed beleid voor vitale kernen met open oog voor het algemeen belang. Daarbij kunnen  bestaande plannen eventueel in vrijheid worden heroverwogen.

Eens of oneens? Kom met ons praten.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie