Burgerparticipatie

  5 maart 2018

In een interview in het blad Eigen Huis Magazine, dat ook is overgenomen in diverse dagbladen pleit Eelco de Groot, universitair docent Publieke Acceptatie en Risicomanagement aan de TU Delft voor meer burgerparticipatie.

Dit sluit geheel aan bij het VVD Bronckhorst verkiezingsprogramma voor een dienstbaar gemeentebestuur.

Nederland kan honderden miljoenen euro’s aan belastinggeld besparen als omwonenden eerder en beter worden betrokken bij ingrijpende bouwprojecten in hun buurt. Dat zegt universitair docent Risicomanagement Eelco de Groot in Eigen Huis Magazine.

Meer burgerparticipatie kan dure bezwaarprocedures voorkomen en het ‘afnemende vertrouwen' in de overheid herstellen, stelt de Groot. Burgerparticipatie is volgens hem in Frankrijk, Denemarken, Spanje, Italië, VS en zelfs Congo beter geregeld dan in Nederland.

De nieuwe Omgevingswet bood de kans om goede juridische waarborgen voor participatie op te nemen. Maar door het ontbreken van harde sancties blijft de verplichting om burgers bij besluitvorming over hun leefomgeving te betrekken een papieren letter.

bron: www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2018/03/01/14/00/burgerparticipatie-bespaart-miljoenen-aan-belastinggeld

 

De VVD Bronckhorst maakt zich sterk om vroegtijdige participatie meer dan een papieren letter te laten zijn. Uit ons verkiezingsprogramma:

"Een eigentijdse gemeente is in staat om samen met bewoners en ondernemers nieuwe initiatieven te realiseren. Het is een gemeente die werkt vanuit de leefwereld van bewoners en ondernemers door hen werkelijk te betrekken bij overheidsbesluitvorming. Het is een gemeente die snel duidelijkheid geeft over het mogelijke maken van initiatieven uit de samenleving. Wij willen bijdragen aan een gemeentebestuur dat voor initiatiefnemers en belanghebbenden zorgt voor transparante besluitvorming" 

Bronckhorst maakt er werk van!