Werkbezoek De Marke

 16 september 2020

In deze lastige tijd van Corona blijft de VVD in contact met inwoners en ondernemers in Bronckhorst. Onder andere over actuele ontwikkelingen in de landbouw.

Op vrijdagmiddag 25 september a.s. is een werkbezoek gepland op agro-innovatiecentrum de Marke in Hengelo Gld.

Na een rondleiding op het innovatiecentrum gaan we in gesprek met boeren en ondernemers in de agrosector, over het boerenbedrijf van de toekomst.

Twee thema’s staan centraal:

-       Kringlooplandbouw: Waar staan we nu? Wat is de opgave?

-       Welke verdienmodellen en innovaties zijn er voor een veilige voedselproductie?

Vanwege de Coronamaatregelen is dit werkbezoek kleinschalig van aard.

Wilt u hierbij zijn of wilt u op een andere manier met ons in gesprek over dit onderwerp? Laat het ons weten via de mail aan thea_lusink@hotmail.com of bel 06-12375209.