Wonen op Maat!

 17 maart 2014

Het wordt tijd dat de woonvisie wordt afgestemd op de huidige realiteit en op de behoefte van de mensen die (willen) wonen en leven in onze gemeente!

‘Iedereen die wil, kan zijn woonwens in de Achterhoek waarmaken.’ Dat is één van de ambities die door de regio Achterhoek is verwoord in de Regionale Woonvisie. Een ambitie die de VVD van harte ondersteunt, ruimte bieden aan de behoefte van onze inwoners. Dit betekent, dat de woonvisie die samen met onze buurgemeenten is ontwikkeld, moet kunnen worden aangepast om te kunnen voldoen aan toekomstige behoeften en ontwikkelingen.

Door maatwerk kunnen we van onze Achterhoek een aantrekkelijke omgeving maken voor mensen om zich te vestigen. De Achterhoek is het centrum van Europa. Met onze toekomstbestendige kind- en zorgvoorzieningen, moeten we goed afwegen wat de toekomstige vraag en behoefte op de woningmarkt is. Dan denken we niet alleen aan een bouwstop, maar wordt ook gekeken welke woningen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Een flexibele woningmarkt, waar items als sloop, nieuwbouw en multifunctioneel gebruik van gebouwen in een integrale zienswijze worden meegenomen.

Dus geen eenzijdige bouwstop, waar niets kan en mag, maar een flexibele woningmarkt die gericht is op uw vraag en behoefte. Dus geen eenzijdige focus op de belangen van woningcorporaties of de gemeentelijke grondposities, maar ruimte voor particulier woningbezit. Onbetaalbare woningen leiden alleen maar tot leegstand en verpaupering. Starters komen niet aan bod en woningeigenaren krijgen hun woning niet verkocht. Krampachtig proberen om de woningprijzen op peil te houden is niet realistisch en geeft alleen maar stilstand op de huizenmarkt.

Het wordt tijd dat de woonvisie wordt afgestemd op de huidige realiteit en op de behoefte van de mensen die (willen) wonen en leven in onze gemeente!