Bronckhorst maakt er werk van!

Bronckhorst is een fantastische plek om te leven. Een van de mooiste streken van Nederland met een sterke gemeenschap van actieve bewoners en ondernemers. Bronckhorst verdient een gemeentebestuur dat initiatiefnemers ondersteunt en de beloftes in het beleid waarmaakt. Een gemeentebestuur dat werkt vanuit een heldere visie en dienstbaar is aan de samenleving. De VVD wil bouwen aan een gemeente die klaar staat voor inwoners en ondernemers. We willen een gemeente die initiatiefnemers helpt door snel duidelijkheid te bieden over wat mogelijk is. Een gemeente die het lef heeft om besluiten te nemen waar mensen verder mee kunnen. Een gemeente met een ruimhartig ondernemersbeleid.

Bronckhorst maakt er werk van!

De komende jaren zijn cruciaal voor Bronckhorst. Na de jaren van klagen over krimp is het tijd om de koers te verleggen. De woningmarkt verandert razendsnel. Meer mensen maken de keuze om de overvolle steden te verlaten voor een woning in het groen. De economie groeit en veel bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen in onze regio. In de landbouw kunnen familiebedrijven door schaalvergroting blijven innoveren in kwaliteit van producten en dierwelzijn.

Bronckhorst maakt er werk van!

De gemeente Bronckhorst past zich aan deze uitdaging aan. De VVD wil een gemeente met een eigentijdse bestuurscultuur: gericht op samenwerking, snelheid van handelen, flexibel in opstelling. Kortom, een gemeentebestuur met lef. Wij willen een woonbeleid dat maatwerk biedt in de woonwensen van jong en oud. De VVD wil dat autonomie van mensen centraal staat in de zorg in zelfredzame gemeenschappen. Ondernemers mogen zich optimaal ondersteund voelen bij nieuwe initiatieven. Wij willen dat bewoners tevreden kunnen zijn over de dienstverlening door de gemeente.

Bronckhorst maakt er werk van!

De VVD wil een betere profilering van Bronckhorst voor bezoekers, nieuwe bewoners en ondernemers. Bronckhorst is een goed bereikbare plek om te wonen en werken. Een prachtige omgeving met een bruisende gemeenschap in elk van de 44 dorpen en buurtschappen. Strategisch gelegen als de poort van de Achterhoek in de directe nabijheid van de Stedendriehoek Deventer- Zutphen-Apeldoorn, de regio Arnhem-Nijmegen en de Randstad. De rode loper moet uitgerold worden voor bezoekers, bewoners, ondernemers en vakmensen.

Bronckhorst maakt er werk van!

Wat wil de VVD bereikt hebben in 2022?

·   In 2022 is er volop plek voor jongvolwassenen om in Bronckhorst te blijven of te komen wonen en werken

·   In 2022 zijn er voorzieningen op maat en is gespecialiseerde zorg nabij voor zelfregie op zorg in gemeenschappen

·   In 2022 is er in Bronckhorst een hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zodat er goed opgeleide medewerkers zjin voor elke werkplek

·   In 2022 staat Bronckhorst bekend als de Poort van de Achterhoek: goede bereikbare vestigingsplaats voor ondernemers, lekkere woonplek voor nieuwe bewoners (en oude bekenden) en de streek van het gezonde buitenleven voor bezoekers.

Download hier het volledige verkiezingsprogramma van VVD Bronckhorst

Download VVD Bronckhorst 2018-2022 Verkiezingsprogramma.pdf