Bronckhorst blijft goed, wordt beter.

 31 januari 2022

Het VVD verkiezingsprogramma is een onversneden optimistische visie op de kwaliteit van leven in het mooiste deel van Achterhoek en Nederland. De VVD wil ervoor zorgen dat alle 44 dorpen en buurtschappen volwaardig meetellen in het gemeentelijke beleid. Er moeten minstens 2.500 woningen extra komen voor 2030. En de investeringsagenda voor Bronckhorst wordt opgehoogd tot €60 mln. Dit zijn de kernpunten voor de verkiezingen van 16 maart.

Investeren

De vierenveertig kernen en buurtschappen van Bronckhorst hebben een sterke gemeenschapszin en elk een eigen identiteit. Daar wil de VVD in blijven investeren. Lijsttrekker Willem Buunk: “Wij hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een investeringsagenda van €40 mln. Er zijn veel goede plannen voor sportaccommodaties, voor scholen en voor de dorpen. Dan willen we ook onze bedrijventerreinen en ons landschap nog aantrekkelijker maken. Daarom kiezen wij voor het verhogen van het investeringsbedrag naar €60 mln.” De VVD maakt dit mogelijk door strak te blijven begroten en kritisch te kijken naar de kosten die de gemeente maakt. De VVD wil de lasten voor huishoudens en bedrijven gelijk houden, omdat het voor iedereen al duur genoeg is met stijgende prijzen van energie.

Ruimte voor wonen en bedrijvigheid

De komende jaren wil de VVD dat er minstens 2.500 woningen extra komen. Ook de buurtschappen en de kleine dorpen mogen zich blijven ontwikkelen door een woonplek te bieden aan jongeren en jonge gezinnen. Dat is ook belangrijk voor de groei van bedrijven die nieuwe medewerkers zoeken. Met een goede landschappelijke inpassing wil de VVD ruimte maken voor de uitbreiding van

bedrijventerreinen. Nieuw is het plan om een ondernemershuis te creëren waar startende ondernemers een werkplek en begeleiding kunnen vinden. Ook het gemeentehuis wordt een open ondernemershuis met werkplekken voor ZZP-ers.

Uitvoering

De VVD gaat de verkiezingen in met een sterk en lokaal team. In alle delen van de gemeente kunnen mensen kiezen voor een goede kandidaat uit het eigen dorp. Lijsttrekker Willem Buunk heeft er zin in: “De VVD is duidelijk over de prioriteiten voor Bronckhorst. Wij maken waar wat we onze inwoners beloven. Ik vertrouw erop dat mensen dat herkennen en kiezen voor de VVD.” Om alle plannen te realiseren moet er volgens de VVD op het gemeentehuis wel wat veranderen: “Wij willen onze mensen niet alleen laten werken aan het maken van beleid maar inzetten op de uitvoering. Inwoners verwachten daarnaast een gemeente die hun initiatieven ondersteunt. Dat kan alleen als we de gemeente omvormen tot een projectorganisatie. Dat gaan wij doen.”

 

 

klik om uit te vergroten lightbox klik om uit te vergroten Lees meer