Even voorstellen: De nieuwe VVD Raadsleden

 31 maart 2022

In de raadsvergadering van woensdag 30 maart zijn de nieuwe raadsleden geinstalleerd. Voor de VVD zijn dit Willem Buunk, Danièlle Rouwen, Gerbert Tiecken en Thea Lusink.

De dag tevoren werd afscheid genomen van de oude raad. Voor de VVD hadden hierin zitting Perry van Lochem, Thea Lusink, Joke Meulenveld en Hans Puijk.

 

De afgelopen raadsperiode is voor de VVD als deelnemer aan de coalitie succesvol geweest. De VVD raadsleden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het ombuigen van het socialer domein, het verruimen van de woonvisie, het mogelijk maken om ruimer te investeren o.a. in de leefbaarheid van alle kernen, het initieren van een compromis voor het vaststellen van de kaders windenergie en bovenal het smeren van de coalitie. Er zijn veel uren gemaakt en wij danken de oude raadsleden voor hun inzet van de afgelopen 4 jaar.

Aan de nieuwe raadsleden de opdracht om spraak- en smaakmakend de liberale visie in de nieuwe raadsperiode uit te dragen om met Bronckhorst van goed naar beter te gaan. Wij wensen Willem, Danièlle, Gerbert en Thea veel wijsheid en energie.

v.l.n.r Gerbert, Danièlle, Thea en Willem lightbox v.l.n.r Gerbert, Danièlle, Thea en Willem