Geen windmolens?

  4 maart 2022

Er staat niets over windmolens in het VVD-verkiezingsprogramma’, krijgen wij regelmatig te horen als we de deuren langsgaan om met kiezers te spreken. Dat klopt, is ons antwoord. De reden is dat de VVD klaar is met de discussie over windmolens. Letterlijk. Er is vier jaar lang over gepraat en er is genoeg over gezegd. Inwoners van Bronckhorst willen in overgrote meerderheid geen megawindmolens in Bronckhorst. En de VVD wil dat ook niet.

Wij willen het de komende vier jaar aan de slag met realistische projecten om duurzaam energie op te wekken. Biogasinstallaties bij melkveehouderij bedrijven. Er zijn 365 melkveehouderijbedrijven. Er zijn nu 2 biogasinstallaties en het zou mooi zijn als dat er over vier jaar 30 zijn.  Met een installatie kan de boerderij zelf en acht omliggende huishoudens van gas worden voorzien. Soms zelfs meer. Met een aantal biogasinstallaties kan het stadje Bronkhorst van energie worden voorzien zonder ontsierende zonnepanelen op de monumentale daken.

De VVD wil de toptechnologische kennis van lokale bedrijven benutten op het gebied van aardwarmte en warmte-koude opslag. Niet met lange trajecten van veel praten, maar in concrete projecten. Er is een aantal grote energiegebruikers onder de bedrijven waarmee projecten in de directe buurt opgezet kunnen worden, zodat we netwerkproblemen omzeilen. Als we zo zorgen voor 100 extra staldaken met zonnepanelen en kleine windmolens op elk het boerenerf, dan kunnen we over vier jaar eens kijken hoever we gekomen zijn met energieopwekking.

Megawindmolens kunnen vrijwel nergens in de gemeente Bronckhorst. Dit is met een raadsbesluit vastgelegd met steun van de VVD. Alleen voor het gebied bij Eldrik was het nog niet mogelijk om met een deugdelijk onderbouwd verbod op windmolens te komen. Megawindmolens zijn ook op die locatie al wel uitgesloten, met steun van de VVD. Alleen voor middelhoge windmolens (tiphoogte maximaal 125 meter) kan nog onderzocht of die inpasbaar zijn. Daarvoor zijn strenge randvoorwaarden geformuleerd. De VVD gaat er van uit dat daar ook geen middelhoge windmolens mogelijk zijn. Onze inzet is ten volle gericht op andere vormen van energieopwekking.